Miejscowości

Wiadomości

wtorek, 29 październik 2013 13:07

Pamięć o leśnych mogiłach

Napisane przez 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '/cache/preview/e3006dcaae48b055f7cec5350ed160e8.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/e3006dcaae48b055f7cec5350ed160e8.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/15f7d7dc786c7bc2429fea1185f5b821.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/15f7d7dc786c7bc2429fea1185f5b821.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/ffa393b7e27b61d03090f59a79fcf9e2.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/ffa393b7e27b61d03090f59a79fcf9e2.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/77953294f270f6df5a5b5754ddf4ca0a.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/77953294f270f6df5a5b5754ddf4ca0a.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/8526d29d297a57e82c0123bbcf43f33b.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/8526d29d297a57e82c0123bbcf43f33b.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/d7d2c5913310b7c831d0c52a9115c21f.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/d7d2c5913310b7c831d0c52a9115c21f.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/62ab9821f35998e004300b1709a75ec7.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/62ab9821f35998e004300b1709a75ec7.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/7954e7ac46796ac144df43eafa10d90c.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/7954e7ac46796ac144df43eafa10d90c.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/5b586c53125253779e286f60d949cf64.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/5b586c53125253779e286f60d949cf64.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/e086db77be74cb0fb81e243b051bcd02.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/e086db77be74cb0fb81e243b051bcd02.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/28bd535979f9e96c87ca80fd47388df8.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/28bd535979f9e96c87ca80fd47388df8.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/4f5cbed6aa7ae5ec9fab16034c1e9d0f.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/4f5cbed6aa7ae5ec9fab16034c1e9d0f.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/c92119bfd6b15894a4ab88955fb95c25.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/c92119bfd6b15894a4ab88955fb95c25.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/342c3dab83a50d1823e51a8563a90283.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/342c3dab83a50d1823e51a8563a90283.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/3b5fee89e76545c216fb40f0f6f9f2d6.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/3b5fee89e76545c216fb40f0f6f9f2d6.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/13878bffaea8bdb90b3eb0d390c44072.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/13878bffaea8bdb90b3eb0d390c44072.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/1054a87d4dfffc5d6e8cf84397fa2219.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/1054a87d4dfffc5d6e8cf84397fa2219.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/f152e47deabd12561e0fd81fc3052717.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/f152e47deabd12561e0fd81fc3052717.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/249452627b643cc4dfb2882da93fae46.jpg'
There was a problem loading image '/cache/preview/249452627b643cc4dfb2882da93fae46.jpg'

W lasach Podkarpacia jest wiele grobów, cmentarzy i miejsc pamięci, o które dbają leśnicy. Przed Świętem Zmarłych leśne mogiły są porządkowane, pojawiają się też na nich znicze.

W lasach Nadleśnictwa Cisna przetrwały cmentarze przy dawnych cerkwiskach w nieistniejących wsiach: Solinka, Zawój, Habkowce i Jaworzec. Co roku leśnicy koszą tam trawę i w miarę potrzeb reperują ogrodzenia.

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Brzozów w miejscowości Bykowce znajdują się mogiły żołnierzy 6 Pułku Strzelców Podhalańskich poległych w czasie walk wrześniowych w 1939 roku z hitlerowskim najeźdźcą.  Na miejscowym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła 5 żołnierzy oraz grób ich przywódcy inżyniera leśnika ppor. rez. Mariana Zaremby. Patronacką opiekę nad grobami sprawuje młodzież z miejscowej szkoły.

Z kolei Nadleśnictwo Baligród opiekuje się cmentarzem w Jabłonkach i Choceniu. W lesie znajdują się liczne mogiły żołnierzy poległych w I wojnie światowej. W leśnictwie Kalnica stoi obelisk upamiętniający tragiczną śmierć leśniczego, którego podobno „zjadły wilki -  zostały po nim tylko buty”.

W lasach Nadleśnictwa Dynów znajduje się kilka mogił leśnych. Największą z nich jest miejsce wspólnego pochówku żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w Borownicy.  To miejsce szczególne w pamięci  mieszkańców i weteranów. Leśna mogiła jest obecnie przystankiem ścieżki przyrodniczo-historycznej „Borownica”.

- Pozostałe mogiły to zapomniani świadkowie historii, których opieką, myślą i spojrzeniem zaszczycają już tylko leśni ludzie – mówi Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów.

Na terenie Nadleśnictwa Jarosław w leśnictwie Łapajówka, znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej. W 29 mogiłach zbiorowych i 186 indywidualnych pochowano tutaj około 450 żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich. W 2006 roku ustawiono na terenie cmentarza wysoki krzyż dębowy, uporządkowano teren, usuwając zakrzaczenia i zbędne drzewa, wykonano ogrodzenie z żerdzi. Obecnie prowadzone są tylko prace porządkowe. W leśnej głuszy znajdują się też 4 krzyże i 4 mogiły - milczący świadkowie z czasów działalności OUN-UPA w latach 1944 – 1947, upamiętniające ofiary zbrodni dokonanych na ludności polskiej, ale też ukraińskiej odmawiającej udziału w zbrodniczej działalności. W leśnictwie Bór znajduje się pomnik - nagrobek harcerza Wacława Schmidta, który zginął w 1944 r. podczas działań wojskowych wymierzonych przeciwko partyzantom – żołnierzom AK. Wszystkie miejsca pamięci są znane lokalnej społeczności, co roku w dniu Wszystkich Świętych składane są wiązanki i palone znicze.

Pracownicy Nadleśnictwa Kańczuga pamiętają o leśnikach zamordowanych w okresie wojny. Odremontowano m.in. pomnik zamordowanego przez hitlerowców leśniczego Jana Deca w leśnictwie Hadle. Nowego wyglądu nabrał też krzyż postawiony leśnictwie Śliwnica, ustawiony w miejscu, gdzie banda UPA zamordowała w okrutny sposób 7 osób, w tym gajowego Michała Daraża.

Wiele leśnych cmentarzy kryją lasy Nadleśnictwa Komańcza. Najczęściej są to groby żołnierzy z I wojny światowej, rozsiane po stokach Chryszczatej i paśmie granicznym. Ich inwentaryzację przeprowadził Edward Orłowski – leśnik o historycznych zainteresowaniach. W tym roku z kolei uporządkowano dawnycmentarz łemkowski w Mikowie, gdzie zachowało się kilka przewróconych i potłuczonych pomników nagrobnych. Inicjatorami uporządkowania terenu oraz ogrodzenia cerkwiska z cmentarzem było dwoje działaczy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Komańczy WILK, którzy są zarazem leśnikami z Nadleśnictwa Komańcza.

- Mając przychylność i poparcie inicjatywy ze strony nadleśnictwa, które ofiarowało materiał na ogrodzenie, włączyliśmy do tej pracy lokalną społeczność, w tym młodzież z Gimnazjum w Komańczy. Końcowym etapem prac będzie zamocowanie tablicy pamiątkowej na postawionym kamieniu – opowiada Edward Orłowski.

Ciekawy leśny grób znajduje się w Nadleśnictwie Lubaczów (leśnictwo Budomierz). Wśród leśnej głuszy, nieopodal granicy z Ukrainą, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się cmentarz i cerkwisko nieistniejącej już wsi Sieniawka. Wśród cmentarnych nagrobków wyróżnia się tu grobowiec leśniczego Juliana Dygdalewicza. Grobowiec, z wydobywanego na Roztoczu bruśnieńskiego wapienia, wykonał pochodzący z Sieniawki kamieniarz Wasyl Duś.  

- Jak opowiadają najstarsi mieszkańcy, leśniczy został zamordowany podczas wojny przez kłusownika, który zemścił się w ten sposób za wcześniejsze doprowadzenie go przed oblicze sądu - przypomina Grzegorz Szafran, zastępca nadleśniczego. - Na tablicy nagrobnej czytamy: „Tu spoczywa Julian Dygdalewicz.  Starszy leśniczy. *18.11.1858 +16.04.1919. Ręka złoczyńcy przecięła nić jego życia. Wieczna mu pamięć”. Upamiętniono również miejsce zbrodni;  przy zbiegu dróg, postawiono krzyż „Dygdalewicz”. Myśliwi wyznaczają więc sobie zbiórkę koło „Dygdalewicza”.

Co roku, miejscowi leśnicy zapalają przed mogiłą znicz i  wśród szumu drzew odmawiają modlitwę.

Nadleśnictwo Sieniawa dba o groby leśników na cmentarzu w Sieniawie. Spoczywa tu profesor Kazimierz Suchecki, wybitny hodowca. Jest też pomnik nadleśniczego  Franciszka Doleżala, z dóbr Ordynacji Zamojskiej, grobowiec  Ernesta  Mańkowskiego  inżyniera leśnika, oficera AK, Jana Żerebeckiego, dyrektora OTL Stary Sącz, jak również grób Jana Ligmana, działacza Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, emerytowanego dyrektora lasów i burmistrza Sieniawy, powstańca z 1863 roku, na którym leśnicy wymienili dębowy krzyż na nowy, odnowili tabliczki i ogrodzenie.

Nadleśnictwo Rymanów dba o mogiły żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Jasielu. Od 2002 r. na terenie rezerwatu „Źródliska Jasiołki” organizuje coroczne Zaduszki z udziałem przedstawicieli gmin Komańcza i Jaśliska, Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Straży Granicznej a także uczniów Zespołu Szkół w Jaśliskach.

- Znicze zapalane są też pod pomnikiem kurierów beskidzkich, jak również na dawnym cmentarzu wiejskim, nieistniejącej wsi Jasiel – mówi nadleśniczy Bogusław Famielec. - Na uporządkowanych przez grupę zuchów „Jaśliskie skrzaty” i harcerzy z 21 drużyny „Bieszczadzka brać” miejscach pochówku, składane są wiązanki i zapalane znicze. Pod pomnikiem wopistów zaciągana jest warta honorowa. Często program uroczystości obejmuje też krótki występ artystyczny młodzieży z ZSP w Jaśliskich.

Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Stuposiany opiekują się miejscem pamięci narodowej „Leśniczówka Brenzberg”, gdzie w sierpniu 1944 roku oddziały OUN – UPA dokonały rzezi 74 Polaków, w tym kobiet i dzieci, ukrywających się przed represjami. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali ich w tzw. cichej egzekucji używając wideł, siekier i kos. Tragicznie zginęło wówczas kilku leśników, w tym legionista, leśniczy Franciszek Król. Obecnie w pobliżu nieistniejącej leśniczówki stoi obelisk z tablicą pamiątkową i drewniany krzyż.

Leśnicy dbają też o znajdujący się w Stuposianach dawny cmentarz, na którym zachowało się kilka kamiennych nagrobków – wśród nich nagrobek właściciela tutejszego majątku, Marcelego Wisłockiego. Ustawiono tu drewniany krzyż z tabliczką informacyjną o istniejącej niegdyś w tym miejscu cerkwi. Corocznie w czasie Święta Zmarłych w obu miejscach pojawiają się znicze i kwiaty.

 Edward Marszałek rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

 

Fotorelacja:

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384